Hüseyin ÇOTUK / Cloud Computıng Expert, Senıor Lınux System Admınıstrator, TUBİTAK-BİLGEM

Konuşma Konusu: «Using OpenStack With Ceph»

Speakers Skills